3. LETNÍ soustředění Juniorů a Mládeže TK ASTRA Praha

Název akce: 3. LETNÍ soustředění Juniorů a Mládeže TK ASTRA Praha
Termín: 14.8.  -  21.8.2021
Nástup: 14.8.2021  v  11:00
Ukončení akce: 21.8.2021  v  10:00
Adresa: Mikulášovice, Mikulášovice, Mikulášovice
Cena/osobu: 500 Kč
Počet míst: Rezervace pro 1 osobu
Úhrada: Plná cena - bankou

Program

Platba proběhne takto:
celková cena 5000,-Kč zahrnuje ubytování formou hromadnou na postelích v Hale a šatnách sprchy a toalety, stravování 4 x denně, pronájem haly, přípravu celé akce, veškerou výuku a další program.

a) 500 záloha - převodem na účet klubu Astra 0244884359/5500 s VS dle přihlášky
b) s přihlášenými vykomunikuji zápočty, které chtějí z ceny slevit - neuskutečněné školy tance, případně semináře, které byly předplaceny apod.
c) doplatek prosím na místě hotově nebo převodem - prosím ale až v době konání soustředění, aby mi v případě zásahu vyšší moci nenarůstaly peníze, které mi nepatří.
Mirek Brožovský

Program soustředění

Nástup: Sobota 14.8.2021 - 11.00 - ubytování
Odjezd: Sobota 21.8.2021 - 10.00 - odjezd

denní režim - šablona - nebude vždy využita komplet je dost času na odpočinek procházky atd.
08:00 snídaně
09:00 rozcvička
09:15 technická příprava stt
09:45 seminář stt
11:15 individuální lekce s trenéry
12:00 oběd
13:00 individuální lekce s trenéry
13:45 individuální lekce s trenéry
14:45 technická příprava lat
15:15 seminář lat
16:45 individuální lekce
17:00 večeře do 17:45
18:00 individuální lekce
18:45 individuální lekce
19:30 practice stt a lat
21:00 strečink
21:30 osobní volno
22:30 večerka do 13 let
23:00 večerka všichni

Celé soustředění je dotováno Tanečním klubem Astra Praha = 1000,-Kč formou 3. lekcí s trenéry navíc zdarma.
Při příjezdu bude požadováno čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
Pokud máte platnou zdravotní prohlídku u ČSTS nemusíte ji dokládat na soustřední.
s sebou každý originál nebo kopii kartičky zdrav pojišťovny.

Těšíme se na Vás
Miroslav Brožovský

Doplňující poznámka

Uvedená cena je pouze registrační poplatek - cena uvedena v textu

Lektoři

Miroslav Brožovský

Miroslav Brožovský

Anastasia Eremenko

Anastasia Eremenko


Zpět - Letní škola tance Zpět - Letní škola tance


Máte dotaz?

605 938 331