Jak vybrat správný kurz

Taneční kurzy pro dospělé

Tabulka pro rychlou orientaci
1. semestr - začátečníci
2. semestr - velmi mírně pokročilí
3. semestr - mírně pokročilí
4. semestr - středně pokročilí
5. semestr - pokročilí
6. semestr - pokročilí
7. semestr - více pokročilí
8. semestr - více pokročilí
9. semestr - velmi pokročilí
10. semestr - velmi pokročilí

1. Základní taneční kurz (1. semestr)

Komu je kurz určen

 • Začátečníci – vůbec jsem do tanečních nechodil
 • Do tanečních jsem chodil před více než deseti lety
 • Do tanečních jsem chodil nedávno, ale cítím potřebu si tento kurz zopakovat

Co se zde naučíte

 • Pohybovat se na parketě se svým partnerem v tanečním držení
 • Základní kroky do následujících tanců:
 • Standardní tance: waltz, tango, foxtrot, blues, polka
 • Latinsko-americké tance: cha-cha, rumba, jive
 • Tance pro zpestření: mazurka, two step

V úvodních lekcích se naučíte základní kroky do párově nenáročných tanců, jako je blues, polka, postupně na ně navážete dalšími tanci např.: waltz, ale i cha-cha, rumba a další.

2. Velmi mírně pokročilí (2. semestr)

Komu je kurz určen

 • Absolvoval jsem základní kurz a chci plynule navázat na další úroveň,
 • Před několika lety jsem chodil do tanečních a něco si dosud vybavuji,
 • Do tanečních jsem nechodil, ale celý život sportuji,
 • Do tanečních jsem nechodil, ale mám zkušeného partnera/partnerku, který se společenskému tanci věnuje

Co se zde naučíte

 • Základní kroky do nových tanců:

Standardní tance: quickstep, valčík
Latinsko-americké tance: samba, mambo

 • Nové figury do stávajících tanců, např.: americká spina, stop and go, chassé a další
 • Zlepšit taneční držení v páru

Na začátku kurzu vždy zopakujeme tance a taneční figury i principy z předchozího semestru.

3. Mírně pokročilí (3. semestr)

Komu je kurz určen

 • Absolvoval jsem předchozí úroveň, chci se nadále v tanci zdokonalovat, tanec beru jako společenskou událost.
 • Chodil jsem do tanečních kurzů v jiné taneční škole, rád bych tančil v TŠ ASTRA Praha

Co se zde naučíte

 • Nový tanec – slowfox
 • Nové figury – např.: spirála, laso, cuban break,
 • Charakter v tancích

V tomto kurzu se zaměříme nejen na nové figury a tance, ale také budeme stávající figury pilovat a zlepšovat tak, abyste se v těchto figurách cítili dobře a kvalitně je zatančili. V tomto kurzu tedy začínáme s tanečními principy a jednoduchou technikou.

4. Středně pokročilí (4. semestr)

Komu je kurz určen

 • Absolvoval jsem předchozí úroveň, chci se nadále v tanci zdokonalovat, tanec beru jako společenskou událost
 • Chodil jsem do odpovídající předchozí úrovně v jiné taneční škole, rád bych tančil v TŠ ASTRA Praha

Co se zde naučíte

 • Nové figury – např.: telemark otevřený a uzavřený, zarážka a mnoho dalšího
 • Vedení v páru
 • Větší důraz na technicky správné provedení figur

V tomto kurzu se klade větší důraz na kontakt tanečníků v páru, na partnerovo vedení a s tím související taneční postavení. Dozvíte se mimo jiné, jak tančit na plesech, kde je přeplněný parket a je tudíž zapotřebí se některým tanečním párům elegantně vyhnout.

5. Pokročilí (5. semestr)

Komu je kurz určen

 • Absolvoval jsem předchozí úroveň, chci se nadále v tanci zdokonalovat, tanec beru jako společenskou událost

Co se zde naučíte

 • Nové figury – contracheck, argentinské křížení a další
 • Zlepšení partnerova vedení a schopnost partnerky na vedení reagovat
 • Nové technické principy – např.: protipohyb

V pátém semestru se pokračuje se zlepšováním partnerova vedení a kontaktu v páru. Toto je důležité k tomu, aby partneři byli schopni měnit taneční sestavy dle situace na parketě a dámy dokázaly na tuto změnu rychle zareagovat. Čekají nás také pokročilejší figury náročné zejména na technické provedení. Proto se v tomto kurzu zaměříme také na technické principy.

6. Pokročilí (6. semestr)

Komu je kurz určen

 • Absolvoval jsem předchozí úroveň, chci se nadále v tanci zdokonalovat, tanec beru jako společenskou událost
 • Chodil jsem do odpovídající předchozí úrovně v jiné taneční škole, rád bych tančil v TŠ ASTRA Praha – v takovém případě nás prosím kontaktujte, rádi Vám na základě telefonického rozhovoru nebo osobního setkání doporučíme pro Vás nejvhodnější taneční úroveň.

Co se zde naučíte

 • Nové figury – tipple chassé, twistová otáčka, maypolo a další
 • Charakter v tancích – ostrost a rychlost nohou v latinsko-amerických tancích
 • Zvihy a snižování těžiště

V kurzu se prohlubují získané taneční dovednosti s cílem dosáhnout kvalitního tanečního výkonu s adekvátním nasazením. Tanečníci se stávají vnímaví vůči svému protějšku, partnerky začínají úspěšně poznávat partnerovo vedení a reagovat na něj.

7. Více pokročilí (7. semestr)

Došli jste až sem? Gratulujeme! Tanec pro Vás neznamená jen kroky a variace, ale též neverbální dialog s protějškem, stal se součástí Vašeho života a Vašeho životního stylu.

Komu je kurz určen

 • Absolvoval jsem předchozí úroveň, chci se nadále v tanci zdokonalovat, tanec beru jako společenskou událost
 • Chodil jsem do odpovídající předchozí úrovně v jiné taneční škole, rád bych tančil v TŠ ASTRA Praha – v takovém případě nás prosím kontaktujte, rádi Vám na základě telefonického rozhovoru nebo osobního setkání doporučíme pro Vás nejvhodnější taneční úroveň.

Co se zde naučíte

 • Nové figury – wing, dvojspina, topspina
 • Větší důraz na postavení partnerky v jednotlivých figurách
 • Trénink protipohybu na jednotlivých variacích

8. Více pokročilí (8. semestr)

Jsme si vědomi, že Vás tanec baví a naplňuje a chcete s největší pravděpodobností tančit dále. Proto Vás začínáme pomalu připravovat na přechod do tanečního klubu dospělých, který plynule navazuje na 10. kurz. Tanečníci jsou seznamováni se složitějšími tanečními figurami a vazbami, které jsou postupně zapracovávány do stávajících sestav.

Komu je kurz určen

 • Absolvoval jsem předchozí úroveň, chci se nadále v tanci zdokonalovat, tanec beru jako společenskou událost
 • Chodil jsem do odpovídající předchozí úrovně v jiné taneční škole, rád bych tančil v TŠ ASTRA Praha – v takovém případě nás prosím kontaktujte, rádi Vám na základě telefonického rozhovoru nebo osobního setkání doporučíme pro Vás nejvhodnější taneční úroveň.

Co se zde naučíte

 • Postupné navyknutí tanečníků na jiný způsob práce a výuky v lekcích.

9. Velmi pokročilí (9. semestr)

Komu je kurz určen

 • Absolvoval jsem předchozí úroveň, chci se nadále v tanci zdokonalovat
 • Chodil jsem do odpovídající předchozí úrovně v jiné taneční škole, rád bych tančil v TŠ ASTRA Praha – v takovém případě nás prosím kontaktujte, rádi Vám na základě telefonického rozhovoru nebo osobního setkání doporučíme pro Vás nejvhodnější taneční úroveň.

Co se zde naučíte

 • Floorcraft – parketová moudrost – v tomto kurzu se s ní začíná
 • Pokročilejší figury a variace

V tomto kurzu se tanečníci sžívají s variacemi a pozměněnými sestavami z minulého semestru, aby je mohli pohodlně a kvalitně zatančit. Začínají se orientovat na parketě a pozměňovat své sestavy dle situace na parketě – tzv. floorcraft neboli parketová moudrost.

10. Velmi pokročilí (10. semestr)

Po absolvování tohoto semestru jsou tanečníci připraveni na přechod do tanečního klubu dospělých, kde je výuka koncipovaná trochu jiným způsobem. V tomto kurzu si tanečníci zafixovávají dosud probranou látku a aplikují technické principy do stávajících figur pomocí jednoduchých sestav a vazeb.

Komu je kurz určen

 • Absolvoval jsem předchozí úroveň, chci se nadále v tanci zdokonalovat
 • Chodil jsem do odpovídající předchozí úrovně v jiné taneční škole, rád bych tančil v TŠ ASTRA Praha – v takovém případě nás prosím kontaktujte, rádi Vám na základě telefonického rozhovoru nebo osobního setkání doporučíme pro Vás nejvhodnější taneční úroveň.

Co se zde naučíte

 • Zdokonalování floorcraftu
 • Upevnění složitějších figur a vazeb
 • Zajištění možnosti plynulého přechodu do tanečního klubu dospělých

Číst dál

Taneční klub pro dospělé

Pro nadšence z tanečních kurzů pro dospělé jsme v dubnu 2009 založili Hobby Klub ASTRA PRAHA. Tento klub se těší mezi tanečníky velké oblibě a jeho řady se směle rozrůstají. Je určen tanečníkům, kteří absolvují alespoň 6. semestr v tanečních kurzech a chtějí pokračovat dál. Věkově není nijak omezen, uvítáme zde každého tanečního nadšence z řad dospělých.

Výuka v klubu je koncipovaná odlišným způsobem než v tanečních. Je daleko více zaměřena na taneční techniku a principy, než na nové kroky. Během jedné lekce se probírají maximálně dva tance, a to dopodrobna. Technika se procvičuje na malých sestavách, následně je zakomponována do vlastních sestav v jednotlivých tancích.

Pokud uvažujete o tom, že začneme v tanci závodit, vězte, že Vám v tom nic nebrání. Některé taneční páry z tanečního klubu dospělých soutěží v kategorii Hobby dospělí a Hobby Senior a umisťují se na předních příčkách.

Pro zařazení do vhodné úrovně nás prosím kontaktujte na info@astra-praha.cz

Číst dál


Máte dotaz?

605 938 331