Společenské tance

Fotografie - taneční kurzy ASTRA Praha

Společenský tanec vyjadřuje pocity a vztah dvou osob, které spolu tančí. Je to nejen pohyb, ale také umění - ve spojitosti s hudbou vyjadřuje tanečník své emoce a tvoří tak své umělecké dílo.

Tanec je pro člověka velmi přirozený pohyb, který sloužil lidem nejprve jako komunikační nástroj, jako modlitba k bohům, aby vyslyšeli jejich přání. Od pradávna byl tanec také prostředek, který lidi stmeloval a odvedl je od každodenních povinností.

Společenský tanec, jako tanec muže a ženy, se vyvíjel od 16. století z tanců lidových i dvorských. Na venkově museli lidé přizpůsobit taneční kroky a figury hrubému povrchu, na kterém tančili, ve dvorských salonech s pohodlným parketem si tanečníci mohli dovolit kroky změkčit a prodloužit. Bylo ovšem nutné brát ohledy na bohaté a těžké šaty dvorních dam - převládaly tedy tance v pomalejším rytmu. V 19. století se tanec v hojné míře začal přesouvat do tanečních sálů a stal se tak nutnou součástí společenského života. V této době byl již známý valčík a polka, následně se začala v Čechách tančit i mazurka, čardáš a další. O století později se zrodily počátky waltzu a tanga a objevily se první foxtrotové variace. Před druhou světovou válkou vznikl v Anglii quickstep. V té době byla Evropa lačná po dalších impulzech, a tak k nám příšly tance původem z exotických zemí – např.: argentinské tango, kubánská rumba anebo brazilská samba.

Po roce 1929 byla prováděna standardizace některých společenských tanců, díky čemuž dostaly jednotlivé tance své charakteristické rysy a oprostily se od nevhodných prvků. Díky této standardizaci tak mohou být společenské tance tančeny jak ve společnosti, tak i soutěžně.

Tanec se ovšem vyvíjí i v dnešní době, kdy zaznamenáváme vzestup tanců jako je merengue či mambo.

Společenský tanec spojuje do sebe mnoho prvků – je to fyzická aktivita, která rozvíjí osobnost člověka, je to umění, neboť tanečník vlastně tancem vyjadřuje své dílo – tedy zvyšuje svoji kreativitu. Tanec je také prostředek, který lidi stmeluje; skrz tanec se mohou cizinci snadněji začlenit do společnosti, umožňuje jim lépe poznat zvyky a hodnoty dané země.

V neposlední řadě je společenský tanec ideální způsob naplnění volného času každého z nás.


Zpět - seznam článků


Máte dotaz?

605 938 331